Axbrogård - bo på lantgård med islandshästar

logologoAktiviteterlogologo


Du är här: Hem -> Aktiviteter->Promenader

 

Promenader och ridturer

Tänk på att Övarpsvägen kan vara trafikerad av tunga fördon för flytgödselstransport och av lantbruksmaskiner. Det kan vara lämpligt att leda hästarna på denna sträcka.

Skogen i väster

Västskogen

Medsols tur börjar mot söder till kyrkan i Strö var man tar hö. upp mot skogen och in i denna. Vid 2,5 km ta höger i forvägskorsning. Efter drygt 3 km gå under högspänningsledningen och följ smal led genom skogen norrut. Sedan åter hö. vid gård i trevägskorsning (4 km). sedan östut mot Övarp för slutligen att gå 400 meter mot söder till Axbrogård.

Skogen vid Strö-gård

Ströö

Söderut och till vän. vid Strögård och sedan åter vän. efter gården. Norrut mot skogen och framför mindre huslänge svagt vän in i skogen. Följ sedan slingan runt. Strax före återkomsten till huslängen kan ryttare ta väster genom skogen och sedan tillbaks via Strögård, medan gående kan passera över gårdsplan.

Lunkeskog

Lunkeskog

Norrut till Övarpsvägen här hö. cirka 500 m. Vid skylten vän. mot Lunkeskog. Fortsätt cirka en kilometer och ta hö. sedan efter 100 meter svagt vän vid ny Lunkeskogs skylt.

Mot Västerslöv och Knislinge

Västerslöv

Lång sträcka på dryga 14 kilometer ej lämplig för gående på grund att relativ tät vegetation; jakt kan pågå. Bär alltid signalväst.

Det kan vara svårt att hitta spåret runt 4 kilometersmärket och det är lätt att missa bron över dikeskanalen, som man skall leda hästarna över då den är hal även sommartid.

Man kan rida delar av sträcken t ex är det 2 kilometer raksträcka in mot Hanaskog som kan vara lämplig för tölt eller galopp (9-11 km på kartan).

Nyanlagd våtmark

våtmark

En helt nyanlagd våtmark var det kommer att bli möjligt att följa utvecklingen, redan tidigare fanns här ett par tranor och ett flertal rådjur.